Czy serwisy NZB są potrzebne?

Serwisy NZB zawładnęły Usenetem i przyczyniły się do popularyzacji Usenetu wśród odbiorców.

Dzięki indeksacji plików binarnych, które zostały umieszczone w Usenecie, użytkownik takiego serwisu może z nich korzystać w bardzo prosty sposób. Wyniki wyszukiwania umieszczane są w kategoriach takich jak Filmy, TV, Muzyka, Aplikacje, Gry, Książki i tym podobne.

Serwis NZB tworzy dla nas plik NZB, który pozwala na pobieranie docelowych plików binarnych za pomocą odpowiedniego czytnika. Pliki NZB są podobne do plików torrent, bo plik NZB nie zawiera plików binarnych tylko zawiera informacje o lokalizacji plików do pobrania.

Ze względu na oswojenie Usenetu dla końcowego użytkownika takie serwisy są potrzebne. Ułatwiają po prostu korzystanie z całego systemu binarnych grup dyskusyjnych. Chodzi tu po prostu o łatwość wyszukiwania plików binarnych. Nie musimy pobierać dziesiątek tysięcy nagłówków i przeszukiwać poszczególnych grup binarnych. Wszystko mamy posegregowane i wystawione do pobrania.